xxxxgratis
videosgratis
sexogratis
hdpornorussia
hdpornorussia
filmxgratuit
pornogratuit
freiesex
deutschepornos
freipornos
geiltubexxx
deutschporno
goutube
çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Đơn xin nghỉ phép Dành cho Viên chức, Người lao dộng Trường Đại học Kiên Giang 13/07/2021
2 Đơn xin hoãn thi Đơn xin hoãn thi 05/05/2021
3 Quyết định trợ giảng Quyết định trợ giảng 27/04/2021
4 Đơn xin thôi việc Đơn xin thôi việc 26/04/2021
5 Đơn xin miễn giảm học phần Đơn xin miễn giảm học phần 19/04/2021
6 Phiếu đăng ký học phần Phiếu đăng ký học phần 05/04/2021
7 Đơn xin gia hạn học phí 05/04/2021
8 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ĐH&CĐ Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ĐH&CĐ 21/09/2019
9 Đơn xin chuyển ngành Đơn xin chuyển ngành 21/09/2019
10 Phiếu rút bớt học phần Phiếu rút bớt học phần 21/09/2019
11 ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP 26/08/2019
12 Đơn Thi cải thiện 14/08/2019
13 Phụ lục Biểu mẫu đề thi và đáp án Kèm quyết định 410/QĐ-ĐHKG Tải tại đây 24/06/2019
14 BẢNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 2018 Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên 2018 19/06/2019
15 ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần 19/06/2019
16 ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM THI Đơn khiếu nại điểm thi 19/06/2019
17 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (DO BỆNH) Đơn đề nghị tạm nghỉ (do bệnh) 19/06/2019
18 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị tạm nghỉ (lý do khác) 19/06/2019
19 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN KIỂM TRA CHUẨN ĐÂU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đơn đề nghị miễn Chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin áp dựng cho các đối tượng với các điều kiện sau:
1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc trung cấp ngành CNTT tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước;
2.Có chứng chỉ CNTT cơ bản do Trường Đại học Kiên Giang cấp;
3. Có chứng chỉ CNTT do các trung tâm sát hạch có thẩm quyền trong thời hạn 12 tháng trước khi Quy định CDDR CNTT đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang ban hành
4. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.
19/06/2019
20 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (hoãn nghĩa vụ quân sự) 19/06/2019
21 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (ĐỂ VAY VỐN) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (để vay vốn) 19/06/2019
22 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (lý do khác) 19/06/2019
23 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN 19/06/2019
24 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 19/06/2019
25 Mẫu đơn xác nhận của địa phương 19/06/2019
26 Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học 05/05/2019
27 Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp 05/05/2019
28 MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP 05/05/2019
29 MẪU ĐƠN CHUYỂN NGÀNH MẪU ĐƠN CHUYỂN NGÀNH 05/05/2019
30 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 13/02/2019