xxxxgratis
videosgratis
sexogratis
hdpornorussia
hdpornorussia
filmxgratuit
pornogratuit
freiesex
deutschepornos
freipornos
geiltubexxx
deutschporno
goutube
çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 PHIEU THONG TIN SINH VIEN 04/01/2023
2 PHIEU RUT BOT HOC PHAN 04/01/2023
3 GIAY XAC NHAN SV HO NGHEO 04/01/2023
4 DON XIN XOA HHOC PHAN 04/01/2023
5 DON XIN THOI HOC 04/01/2023
6 DON XIN TAM UNG QUY KHUYEN HOC 04/01/2023
7 DON XIN PHUC KHAO BAI THI 04/01/2023
8 DON XIN NHAN HOC BONG KHUYEN HOC 04/01/2023
9 DON XIN NGHI HOC TAM THOI 04/01/2023
10 DON XIN MIEN GIAM HOC PHAN 04/01/2023
11 DON XIN KHOI PHUC DANG KY HOC PHAN 04/01/2023
12 DON XIN HOAN THI 04/01/2023
13 DON XIN CHUYEN NGANH 04/01/2023
14 DON GIA HAN HOC PHI 2022 04/01/2023
15 DON XAXAC NHAN CUA DIA PHUONG 04/01/2023
16 DON GIA HAN HOC PHI 2022 04/01/2023
17 DON DE NGHI XEM XET DIEM REN LUYEN 04/01/2023
18 DON DE NGHI XAC NHAN LA SSV (VAY VON) 04/01/2023
19 DON DE NGHI TRO CAP XA HOI 04/01/2023
20 DON DE NGHI MIEN GIAM HOC PHI 04/01/2023
21 DON DE NGHI HOAN TRA HOC PHI 04/01/2023
22 DON DE NGHI HO TRO CHI PHI HOC TAP 04/01/2023
23 DON DE NGHI HOC LAI 04/01/2023
24 DON CONG NHAN VA CHUYEN DOI KET QUA HOC TAP 04/01/2023
25 DON DE NGHI CHUYEN TRUONG 04/01/2023
26 DON DANG KY HOC PHAN 04/01/2023
27 Đơn xin nghỉ phép Dành cho Viên chức, Người lao dộng Trường Đại học Kiên Giang 13/07/2021
28 Đơn xin hoãn thi Đơn xin hoãn thi 05/05/2021
29 Quyết định trợ giảng Quyết định trợ giảng 27/04/2021
30 Đơn xin thôi việc Đơn xin thôi việc 26/04/2021
31 Đơn xin miễn giảm học phần Đơn xin miễn giảm học phần 19/04/2021
32 Phiếu đăng ký học phần Phiếu đăng ký học phần 05/04/2021
33 Đơn xin gia hạn học phí 05/04/2021
34 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ĐH&CĐ Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ĐH&CĐ 21/09/2019
35 Đơn xin chuyển ngành Đơn xin chuyển ngành 21/09/2019
36 Phiếu rút bớt học phần Phiếu rút bớt học phần 21/09/2019
37 ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP 26/08/2019
38 Đơn Thi cải thiện 14/08/2019
39 Phụ lục Biểu mẫu đề thi và đáp án Kèm quyết định 410/QĐ-ĐHKG Tải tại đây 24/06/2019
40 BẢNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 2018 Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên 2018 19/06/2019
41 ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần 19/06/2019
42 ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM THI Đơn khiếu nại điểm thi 19/06/2019
43 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (DO BỆNH) Đơn đề nghị tạm nghỉ (do bệnh) 19/06/2019
44 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị tạm nghỉ (lý do khác) 19/06/2019
45 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN KIỂM TRA CHUẨN ĐÂU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đơn đề nghị miễn Chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin áp dựng cho các đối tượng với các điều kiện sau:
1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc trung cấp ngành CNTT tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước;
2.Có chứng chỉ CNTT cơ bản do Trường Đại học Kiên Giang cấp;
3. Có chứng chỉ CNTT do các trung tâm sát hạch có thẩm quyền trong thời hạn 12 tháng trước khi Quy định CDDR CNTT đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang ban hành
4. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.
19/06/2019
46 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (hoãn nghĩa vụ quân sự) 19/06/2019
47 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (ĐỂ VAY VỐN) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (để vay vốn) 19/06/2019
48 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (lý do khác) 19/06/2019
49 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN 19/06/2019
50 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 19/06/2019
51 Mẫu đơn xác nhận của địa phương 19/06/2019
52 Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học 05/05/2019
53 Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp 05/05/2019
54 MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP 05/05/2019
55 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 13/02/2019
xxx bf sex indian porn videos hd sex xxx porn bf porn xxx video xxxx porno porn tube sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn geiltube