1567064798.jpg

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG ...

1567020041.jpg

Danh sách sinh viên khóa 5...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Danh sách sinh viên khóa 5...

1554284297.jpg

Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018-2019...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018-2019...

1550134871.jpg

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện HK1, năm học 2...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện HK1, năm học 2018 - 2019...

1547694826.jpg

Thành lập lớp Sv hệ đại học chính quy năm 2018 (Kh...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Thành lập lớp Sv hệ đại học chính quy năm 2018 (Khóa 4)...

1547125965.jpg

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍN...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 (KHÓA 4)...

1542608272.png

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2018 - ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ CÁC KHÓA 1,2,3,4 NĂM HỌC 2018 - 2019...

1542605400.jpg

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Danh sách Ban cán sự lớp sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kỳ 1, năm học 2018 - 2019...