Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ

23/06/2019 16:51:54 | Người đăng tin: dthanhhuy1998
Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ
  • Giới thiệu về Khoa

Ngoại ngữ là một trong những ngành học mũi nhọn của Trường Đại học Kiên Giang. Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 31 ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang.

Mặc dù mới được thành lập, giảng viên chưa nhiều, nhưng Khoa Ngoại ngữ sở hữu một đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Tổng số giảng viên trong khoa hiện có là 13 người, 8 thạc sĩ trong đó có 1 thạc sĩ tốt nghiệp ở Úc, có 01 viên chức đang theo học cao học, và 4 cử nhân tốt nghiệp loại giỏi trở lên.

  • Chức năng nhiệm vụ

Khoa có chức năng đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ Đại học, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Du lịch), chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Thương mại) và tiếng Anh hệ Cao đẳng. Bên cạnh đó, Khoa còn có nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho sinh viên trong toàn trường.

  • Mục tiêu đào tạo

Đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ Đại học và Cao đẳng: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức sâu, rộng về ngôn ngữ và văn hóa Anh, sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh; có khả năng sử dụng tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau như nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá của các nước nói tiếng Anh; có năng lực về tiếng Anh chuyên ngành đủ để có thể làm việc trong nhiều khu vực của nền kinh tế quốc dân như Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Du lịch,… có thể tìm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp khu vực nhà nước và tư nhân, với các công ty nước ngoài hay liên doanh với Việt Nam với mức lương và nhiều chế độ ưu đãi cao. Sinh viên tốt nghiệp đạt mức độ C1 đối với hệ ĐH và B2 đối với hệ CĐ theo khung tham chiếu Châu Âu.

Đối với sinh viên khối không chuyên Anh: Người học ở năm thứ 3 và thứ 4 có đủ trình độ để học một số chuyên ngành bằng tiếng Anh, và khi tốt nghiệp đạt mức độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu. Do vậy, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm với mức lương và chế độ ưu đãi cao.

Với chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn của khung tham chiếu Châu Âu và có tính đến kiến thức chuyên ngành mà xã hội yêu cầu, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các chương trình đào tạo cao hơn ở trong nước hay ở ngoài nước.