1544412560.jpeg

KẾ HOẠCH GIAO LƯU VĂN HÓA, ẨM THỰC, TRÒ CHƠI DÂN G...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

V/v tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian giữa Đoàn Trường Đại học Kiên Giang và Sinh viên Campuchia....

1545858104.jpg

Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản ngày 01.01.2019...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản ngày 01.01.2019...

1551837167.jpg

Kế hoạch dự giờ HK2, năm học 2018 - 2019 ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Kế hoạch dự giờ HK2, năm học 2018 - 2019 ...

Top-3-bo-cuon-sach-luyen-thi-IELTS-hay-nhat-top-cuon-truyen--1-1540200099-912-width600height450.jpg

Top 3 bộ cuốn sách luyện thi IELTS hay nhất...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

2 người có chuyên môn ngang nhau, nhưng nếu 1 người có chứng chỉ IETLS thì cơ hội và mức lương được nhận luôn gấp đôi hoặc gấp 3 người kia. Đó là lí d...

download123.jpeg

Tổng hợp tài liệu học tập...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Tài liệu dành cho sinh viên khóa mới và khóa cũ....

1551146304.png

IELTS Speaking- Band 9...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Hello everyone! Here is our IELTS learning environment. We would like to share with you the invaluable material. If you have something useful for ...

1542603870.png

LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 20...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Lịch Sinh hoạt Cố vấn học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ...

1546614737.jpeg

Phân Công Nhiệm Vụ Cố Vấn Học Tập năm học 2018 - 2...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Phân Công Nhiệm Vụ Cố Vấn Học Tập năm học 2018 - 2019 ...

1555381311.jpg

Quyết định thay đổi và bổ sung cố vấn học tập năm ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Quyết định thay đổi và bổ sung cố vấn học tập năm học 2018 - 2019 ...

1567064798.jpg

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG ...

1567020041.jpg

Danh sách sinh viên khóa 5...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Danh sách sinh viên khóa 5...

1542605400.jpg

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Danh sách Ban cán sự lớp sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kỳ 1, năm học 2018 - 2019...

1542609320.jpg

KẾ HOẠCH ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Kê hoạch số 23-KH/ĐTN-ĐHKG ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc Tổ chức Lễ phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh"...

1542609788.jpg

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA SINH VIÊN...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Kế hoạch số 22-KH/ĐTN-ĐHKG ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc khảo sát nhu cầu của sinh viên nhằm hướng tớithành lập các Câu Lạc bộ trực thuộc Hội sinh...

1542610062.png

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN THẦY, CÔ NHÂN DỊ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

KẾ HOẠCH SỐ 25-KH/ĐTN ngày 14/11/2018 của Đoàn trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức Hoạt động tri ân thầy,cô nhân Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Vi...