xxxxgratis
videosgratis
sexogratis
hdpornorussia
hdpornorussia
filmxgratuit
pornogratuit
freiesex
deutschepornos
freipornos
geiltubexxx
deutschporno
goutube
çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

TỔ CÔNG ĐOÀN NGOẠI NGỮ TỰ GIỚI THIỆU

23/06/2019 17:02:27 | Người đăng tin: dthanhhuy1998
Tổ Công đoàn Ngoại ngữ trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kiên Giang được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1018 trên cơ sở chia tách từ Tổ Công đoàn Ngoại ngữ - Khoa học biển - Sư phạm – KHXH và Nhân văn. Tổ Công đoàn Ngoại ngữ gồm 09 công đoàn viên, trong đó có hai công đoàn viên nam, do đồng chí Trịnh Khắc Thái làm tổ trưởng theo quyết định số 12/QĐ/CĐCS, ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Tổ công đoàn là nơi tập hợp, đoàn kết các đoàn viên công đoàn có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau trong nhà trường thành một khối thống nhất đảm bảo thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thông qua tổ công đoàn việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thuận lợi và có hiệu quả hơn.

          Theo Điều 15 của Điều lệ Công đoàn thì Công đoàn cơ sở có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

          (1) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

          (2) Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

          (3) Phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

          (4) Cùng với thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
          (5) Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CBCC, lao động; tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
          (6) Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
          Như vậy, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn là rất toàn diện, bao trùm mọi phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Thông qua tổ công đoàn, những nhiệm vụ, quyền hạn đó được thực thi, triển khai về cả chiều rộng và chiều sâu; tác động đến được mọi đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trường.

          Thông qua tổ công đoàn, các đoàn viên công đoàn có điều kiện được thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của mình.

          Theo Điều 3 của Điều lệ Công đoàn thì đoàn viên công đoàn có những quyền sau:
          (1) Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; phê bình chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm.

          (2) Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

          (3) Được công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

          (4) Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn; hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Được tham gia các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức….

          Tại Điều 4 của Điều lệ công đoàn quy định đoàn viên công đoàn có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

          (1) Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          (2) Thực hiện các Nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn.

          (3) Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

          (4) Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và của tổ chức công đoàn.

          Quyền và nhiệm vụ luôn song hành với nhau. Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn đã được quy định rõ nhưng để việc thực hiện quyền và nhiệm vụ đó còn đòi hỏi ở sự nhận thức đúng đắn của mỗi đoàn viên, của tổ chức công đoàn và cách thức tổ chức thực hiện, môi trường thực hiện. Thông qua tổ công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNVC được thực hiện; mỗi đoàn viên công đoàn được chăm lo, quan tâm, đảm bảo những quyền và được tạo điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách kịp thời, thiết thực và sát sao.

 

Tổ công đoàn Ngoại ngữ thể hiện vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn thể hiện qua những việc làm cụ thể sau:  cùng với công đoàn trường phối hợp với lãnh đạo chính quyền nhà trường ký cam kết thực hiện đúng các nội dung đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; phối hợp với chính quyền nhà trường thực hiện chế độ làm việc, giải quyết chế độ nghỉ ốm, thai sản, hiếu, hỉ; xây dựng quy chế chi tiêu tài chính công, thực hiện quỹ phúc lợi đảm bảo công khai, công bằng, chia sẻ; giúp đỡ kịp thời các đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn; chủ động động viên, phân công các đoàn viên tham gia các ngày lễ lớn, thi giảng viên giỏi…để CBCNVC có điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn. Thông qua tổ công đoàn vai trò của công đoàn được thể hiện và phát huy rõ nét, đặc biệt thể hiện ở công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong tổ công đoàn và trong nhà trường. 

Cùng với Công đoàn trường, các tổ công đoàn động viên các đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", thực hiện văn minh công sở…

Tổ công đoàn là bộ phận vô cùng quan trọng trong tổ chức Công đoàn trường. Thông qua tổ công đoàn, đội ngũ CBCNVC được tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và trưởng thành. Trong thời gian tới, tổ công đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế để vai trò của tổ công đoàn ngày càng được nâng cao, phát huy và khẳng định góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn trường và Công đoàn Giáo dục trong sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

xxx bf sex indian porn videos hd sex xxx porn bf porn xxx video xxxx porno porn tube sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn geiltube