no-image.png

Thông báo chiêu sinh lớp chứng chỉ TESOL - Khóa 1 ...

Tác giả: admin | Gửi phản hồi

Thông báo chiêu sinh lớp chứng chỉ TESOL - Khóa 1 - Năm 2020...

1575336662.png

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOA NGOẠI N...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOA NGOẠI NGỮ. CÁC BẠN SINH VIÊN CŨNG CÓ THỂ THEO DÕI LỊCH THI TRÊN HỆ THỐNG TÍCH HỢP THÔNG TIN CỦA MÌNH. ...

1569415082.jpg

Thông báo nhận tiền hỗ trợ Ban Cán Sự học kỳ 1 năm...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Thông báo nhận tiền hỗ trợ Ban Cán Sự học kỳ 1 năm học 2018-2019...

1569236334.jpg

Đăng ký học các học phần tương đương thay thế mã c...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Đăng ký học các học phần tương đương thay thế mã cũ học kỳ 1 2019-2020...

1568216711.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN ...

1568216543.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "KHÔNG GIAN TỰ HỌC" CHO ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "KHÔNG GIAN TỰ HỌC" CHO SINH VIÊN...

1568216365.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HO...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN" NĂM HỌC 2019 - 2020 ...

1563634090.jpg

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 (Kết thúc h...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 (Kết thúc học phần)...