xxxxgratis
videosgratis
sexogratis
hdpornorussia
hdpornorussia
filmxgratuit
pornogratuit
freiesex
deutschepornos
freipornos
geiltubexxx
deutschporno
goutube
çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quyết định về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 345/QĐ-ĐHKG 19/04/2022
2 Quyết định Ban hành quy chế về công tác văn thư lưu trữ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 755/QĐ-ĐHKG 31/12/2021
3 Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 757/QĐ-ĐHKG 31/12/2021
4 Quyết định Ban hành Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 516/QĐ-ĐHKG 23/09/2021
5 Quyết định về việc Ban hành xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học chính quy Quyết định 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021
6 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo chính quy Quyết định 516/QĐ-ĐHKG 31/08/2021
7 Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 498/QĐ-ĐHKG 18/08/2021
8 Quy trình đăng ký HP (sửa đổi bổ sung) của trường Đại học Kiên Giang Quyết định 491/QĐ-ĐHKG 11/08/2021
9 Quyết định 478/QĐ-ĐHKG ban hành quy định về việc về nộp học phí tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021
10 Quyết định tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến Quyết định 436/QĐ-ĐHKG 02/07/2021
11 Quyết định thành lập tổ quét mã QR Quyết định 07-QĐ/ĐTN 06/06/2021
12 Quyết định về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt độngn của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Kiên Giang Quyết định 195/QĐ-ĐHKG 25/03/2021
13 QĐ Ban hành Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 44/QĐ-ĐHKG 20/01/2021
14 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHKG Quyết định 1294/QĐ-ĐHKG 30/12/2020
15 Quyết định công nhận tôt nghiệp cho sinh viên Cao đảng, Đại học đợt 4 (bổ sung) năm học 2019-2020 Quyết định 1217/QĐ-ĐHKG 02/12/2020
16 Quyết định công nhận tôt nghiệp cho sinh viên Cao đảng, Đại học đợt 4 năm học 2019-2020 Quyết định 1198/QĐ-ĐHKG 27/11/2020
17 Quy định tổ chức đào tạo tích lũy tín chỉ của KGU Quyết định 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020
18 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra CTĐT Quyết định 1080/QĐ-ĐHKG 12/10/2020
19 QĐ Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Ngoại ngữ Quyết định 863/QĐ-ĐHKG 31/07/2020
20 Vv cấp bằng tốt nghiệp cho snh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 năm học 2019 - 2020 Quyết định 704/QĐ-ĐHKG 11/06/2020
21 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang Nghị Quyết 11/NQ-HĐT 11/06/2020
22 Vv cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm học 2019 - 2020 Quyết định 651/QĐ-ĐHKG 29/05/2020
23 QĐ Ban hành về Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020
24 Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang năm 2020 Quyết định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020
25 Quyết định về việc kiện toàn tên lớp chuyên ngành khóa 5 Quyết định 692/QĐ-ĐHKG 29/10/2019
26 Quyết định v/v công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019
27 Quyết định Công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019
28 Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2019 Quyết định 507/QĐ-ĐHKG 15/08/2019
29 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019
30 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019
31 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019
32 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 232/QĐ-ĐHKG 02/05/2019
33 Quyết định số 218/QĐ-ĐHKG, ngày 18/4/2019 về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trường Đại Học Kiên Giang. Quyết định 218/QĐ-ĐHKG 18/04/2019
34 Ban hành Quy định số hóa tài liệu lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 190/QĐ-ĐHKG 04/04/2019
35 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về Soạn thảo và ban hành văn bản Quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 163/QĐ-ĐHKG 26/03/2019
36 Về việc thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Quyết định 141/QĐ-ĐHKG 15/03/2019
37 QĐ 121/QĐ-ĐHKG ngày 12/3/2019 V/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHKG Quyết định 121/QĐ-ĐHKG 12/03/2019
38 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 VỀ SỬA ĐỐI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Quyết định 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019
39 Thành lập lớp SV hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) Quyết định 21/QĐ - ĐHKG 10/01/2019
40 Thành lập lớp sv hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) file excel có tên sv Quyết định 21/QĐ-ĐHKG 10/01/2019
41 V/v miễm giảm, học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên Quyết định 582/QĐ-ĐHKG 12/12/2018
42 Ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ Quyết định 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018
43 Quyết định số 200/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Quyết định 200/QĐ-ĐHKG 05/04/2018
44 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 410/QĐ-ĐHKG 27/11/2017
45 QUYẾT ĐỊNH SỐ 24 VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP & QUY ĐỊNH Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017
46 Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với gairng viên hợp đồng lao động tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG 12/12/2016
47 Ban hành quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng cảu công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 269/QĐ-ĐHKG 14/08/2015
xxx bf sex indian porn videos hd sex xxx porn bf porn xxx video xxxx porno porn tube sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn geiltube