Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Thời gian nghỉ hè năm học 2019 - 2020 Thông Báo 217/TB-KG 07/07/2020
2 V/v nhận đơn đăng ký dự thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020 Thông Báo SỐ 01/TB-KNN 24/06/2020
3 Vv cấp bằng tốt nghiệp cho snh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 năm học 2019 - 2020 Quyết định 704/QĐ-ĐHKG 11/06/2020
4 Vv cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm học 2019 - 2020 Quyết định 651/QĐ-ĐHKG 29/05/2020
5 Triển khai kế hoạch tổt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Kế hoạch 03/KH-KNN 19/05/2020
6 Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang năm 2020 Quyết định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020
7 Quyết định về việc kiện toàn tên lớp chuyên ngành khóa 5 Quyết định 692/QĐ-ĐHKG 29/10/2019
8 Kế hoạch Tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng năm học 2019 - 2020 (đợt 1) Kế hoạch 93/KH-ĐHKG 02/10/2019
9 Quyết định v/v công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019
10 Kế hoạch Thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020 Kế hoạch 02/KH-CTSV 03/09/2019
11 Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2019 Quyết định 507/QĐ-ĐHKG 15/08/2019
12 Quyết định số 435/QĐ-ĐHKG, ngày 12/7/2019, kèm theo Quy Định, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần. Kế hoạch 435/QĐ-ĐHKG 12/07/2019
13 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019
14 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019
15 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019
16 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 232/QĐ-ĐHKG 02/05/2019
17 Thông báo số 60/TB-ĐHKG ngày 22/4/2019 về việc phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Thông Báo 60/TB-ĐHKG 22/04/2019
18 Quyết định số 218/QĐ-ĐHKG, ngày 18/4/2019 về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trường Đại Học Kiên Giang. Quyết định 218/QĐ-ĐHKG 18/04/2019
19 Ban hành Quy định số hóa tài liệu lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 190/QĐ-ĐHKG 04/04/2019
20 Quyết định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Bạn đọc vui lòng download các loại biểu mẫu liên quan trong mục "BIỂU MẪU"
Kế hoạch 08/QĐ-ĐHKG 01/04/2019
21 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về Soạn thảo và ban hành văn bản Quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 163/QĐ-ĐHKG 26/03/2019
22 Về việc thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Quyết định 141/QĐ-ĐHKG 15/03/2019
23 Kế hoạch V/v công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 Kế hoạch 18/KH-ĐHKG 14/03/2019
24 QĐ 121/QĐ-ĐHKG ngày 12/3/2019 V/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHKG Quyết định 121/QĐ-ĐHKG 12/03/2019
25 thông tin liên quan chế độ chính sách Thông Báo 14/TB-ĐHKG 14/02/2019
26 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 VỀ SỬA ĐỐI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Quyết định 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019
27 Thành lập lớp SV hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) Quyết định 21/QĐ - ĐHKG 10/01/2019
28 Thành lập lớp sv hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) file excel có tên sv Quyết định 21/QĐ-ĐHKG 10/01/2019
29 V/v miễm giảm, học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên Quyết định 582/QĐ-ĐHKG 12/12/2018
30 Ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ Quyết định 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018
31 Quyết định số 200/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Quyết định 200/QĐ-ĐHKG 05/04/2018
32 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 410/QĐ-ĐHKG 27/11/2017
33 QUYẾT ĐỊNH SỐ 24 VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP & QUY ĐỊNH Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017
34 Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với gairng viên hợp đồng lao động tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG 12/12/2016
35 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 415/QĐ-ĐHKG 14/09/2016
36 Thông báo về việc nhận xét, đánh giá nhân viên hợp đồng lao động Thông Báo 83/TB-ĐHKG 25/08/2016