Đội ngũ Giảng viên

23/06/2019 16:52:01 | Người đăng tin: admin
DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ

 

 1.           Nguyễn Trung Cang

            Trưởng Khoa

            TS Ngôn ngữ học ứng dụng Anh, Đại học Sheffield -                  Vương Quốc Anh.

            Email: ntcang@vnkgu.edu.vn

  Nguyễn Văn Thống

  Phó Trưởng Khoa

  ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ – Việt Nam

             Email: nvthong@vnkgu.edu.vn

  Thiều Thị Hoàng Oanh

  Giảng Viên

  NCS Giáo dục học Đại học Giáo dục Hồng Kông - HongKong

  Email: tthoanh@vnkgu.edu.

            Huỳnh Thị Thùy Linh

            Giảng Viên

            NCS Giáo dục học Đại học Eötvös Loránd - Hungary

            Email: httlinh@vnkgu.edu.vn

            Dương Thị Ngọc Ngân

            Giảng Viên

            NCS Giáo dục học - Đại học SZEGED - Hungary

            Email: dtnngan@vnkgu.edu.vn

           Huỳnh Vương Uyển Thy

           Giảng Viên

           NCS Ngôn ngữ học – Đại học IIT Indore - India

           Email: hvuthy@vnkgu.edu.vn

          Trịnh Khắc Thái

          Giảng Viên

          ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

          Đại học Cần Thơ – Việt Nam

          Email: tkthai@vnkgu.edu.vn

          Hồ Bích Như

          Giảng Viên

          ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

          Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Việt Nam

          Email: hbnhu@vnkg.edu.vn

          Danh Thị Minh Hiếu

          Giảng Viên

          ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

          Đại học Cần Thơ – Việt Nam

          Email: dtmhieu@vnkgu.edu.vn

  Lê Quang Thiện

             Giảng Viên

  ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy  bộ môn Tiếng Anh , Đại học Trà Vinh – Việt Nam

             Email: lqthien.nn@vnkgu.edu.vn

  Bùi Phương Thảo

             Giảng Viên

  ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy  bộ môn Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ – Việt Nam

             Email: bpthao@vnkgu.edu.vn

  Phạm Thị Ngọc Huyền

             Giảng Viên

  HVCH Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ – Việt Nam

             Email: ptnhuyen@vnkgu.edu.vn

  Nguyễn Trần Thảo Linh

             Giảng Viên

             HVCH Lý luận và Phương pháp giảng dạy  bộ môn

             Tiếng Anh, Đại hoc Trà Vinh – Việt Nam

             Email: nttlinh@vnkgu.edu.vn

             Đinh Trí Diễn

             Giảng Viên

             CN Sư phạm tiếng anh, Đại học Cần Thơ – Việt Nam

             Email: dtdien@vnkgu.edu.vn

   

             Phạm Thị Mai Thảo

             Giảng Viên

             CN Sư Phạm tiếng pháp, Đại học Cần Thơ – Việt Nam

             Email: ptmthao@vnkgu.edu.vn