Đội ngũ Giảng viên

23/06/2019 16:52:01 | Người đăng tin: dthanhhuy1998
DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ
 1. 1.ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Trưởng khoa
 2. 2.ThS. Nguyễn Văn Thống - Phó Trưởng khoa
 3. 3.CN. Nguyễn Trần Thảo Linh - Thư ký Khoa
 4. 4.TS. Đào Văn Dân - Giảng viên
 5. 5.ThS. Thiều Thị Hoàng Oanh
 6. 6.ThS. Danh Thị Minh Hiếu
 7. 7.ThS. Trịnh Khắc Thái - Giảng viên
 8. 8.ThS. Hồ Bích Như - Giảng viên
 9. 9.ThS. Huỳnh Thị Thùy Linh - Giảng viên
 10. 10.ThS. Dương Thị Ngọc Ngân - Giảng viên
 11. 11.ThS. Huỳnh Vương Uyển Thy - Giảng viên
 12. 12.ThS. Bùi Phương Thảo - Giảng viên
 13. 13.CN. Đinh Trí Diễn - Giảng viên
 14. 14.CN. Phạm Thị Mai Thảo - Giảng viên
 15. 15.CN. Phạm Ngọc Huyền - Giảng viên
 16. 16.CN. Trần Duyên Ngọc - Giảng viên