Danh sách văn bản
STT Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Quyết định 232/QĐ-ĐHKG 02/05/2019 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiên Giang
2 Thông Báo 60/TB-ĐHKG 22/04/2019 Thông báo số 60/TB-ĐHKG ngày 22/4/2019 về việc phát ngôn và sử dụng mạng xã hội.
3 Quyết định 218/QĐ-ĐHKG 18/04/2019 Quyết định số 218/QĐ-ĐHKG, ngày 18/4/2019 về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trường Đại Học Kiên Giang.
4 Quyết định 190/QĐ-ĐHKG 04/04/2019 Ban hành Quy định số hóa tài liệu lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang
5 Quyết định 08/QĐ-ĐHKG 01/04/2019 Quyết định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp Bạn đọc vui lòng download các loại biểu mẫu liên quan trong mục "BIỂU MẪU" Link: http://khoann.vnkgu.edu.vn/admin/pages/expression.php
6 Quyết định 163/QĐ-ĐHKG 26/03/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về Soạn thảo và ban hành văn bản Quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang
7 Quyết định 141/QĐ-ĐHKG 15/03/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019
8 Kế hoạch 18/KH-ĐHKG 14/03/2019 Kế hoạch V/v công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019
9 Quyết định 121/QĐ-ĐHKG 12/03/2019 QĐ 121/QĐ-ĐHKG ngày 12/3/2019 V/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHKG
10 Thông Báo 14/TB-ĐHKG 14/02/2019 thông tin liên quan chế độ chính sách
11 Quyết định 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 VỀ SỬA ĐỐI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
12 Quyết định 21/QĐ - ĐHKG 10/01/2019 Thành lập lớp SV hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4)
13 Quyết định 21/QĐ-ĐHKG 10/01/2019 Thành lập lớp sv hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) file excel có tên sv
14 Quyết định 582/QĐ-ĐHKG 12/12/2018 V/v miễm giảm, học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên
15 Quyết định 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018 Ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ
16 Quyết định 200/QĐ-ĐHKG 05/04/2018 Quyết định số 200/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
17 Quyết định 410/QĐ-ĐHKG 27/11/2017 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần
18 Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 QUYẾT ĐỊNH SỐ 24 VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP & QUY ĐỊNH
19 Quyết định Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG 12/12/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với gairng viên hợp đồng lao động tại Trường Đại học Kiên Giang
20 Quyết định 415/QĐ-ĐHKG 14/09/2016 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại trường Đại học Kiên Giang
21 Thông Báo 83/TB-ĐHKG 25/08/2016 Thông báo về việc nhận xét, đánh giá nhân viên hợp đồng lao động