çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

1545790964.jpg

Thông báo về việc rà soát sinh viên nghỉ học ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Thông báo về việc rà soát sinh viên nghỉ học ...

1545534718.jpg

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT Đ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ...

1545245991.jpg

LỊCH HỌC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

LỊCH HỌC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC ...

1544991305.jpg

LỊCH COI THI KH1, Năm học 2018 - 2019 ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

LỊCH COI THI KH1, Năm học 2018 - 2019 ...

1544778772.jpg

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Lích thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm hoc 2018 - 2019 do Khoa Ngoại ngữu tổ chức...

1544515440.jpg

Thông báo tham gia cổ vũ cuộc thi Mic Vàng KGU lần...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Thông báo tham gia cổ vũ cuộc thi Mic Vàng KGU lần thứ 1, năm 2018...

1544412714.jpeg

Thông báo số 233/TB-ĐHKG ngày 28/11/2018...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019...

1543699380.jpg

Quyết định 541/QĐ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc sử...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Quyết định 541/QĐ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 37/...

1543696758.jpg

Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hộ...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Về việc Hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2018 - 2019...

1543606801.jpg

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH VINPEARL TRAINEE 20...

Tác giả: dthanhhuy1998 | Gửi phản hồi

Về việc đăng ký thực tập tạo nguồn Vinpearl Trainee 2018 - 2019...