çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

1569415082.jpg

Thông báo nhận tiền hỗ trợ Ban Cán Sự học kỳ 1 năm...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Thông báo nhận tiền hỗ trợ Ban Cán Sự học kỳ 1 năm học 2018-2019...

1569236334.jpg

Đăng ký học các học phần tương đương thay thế mã c...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

Đăng ký học các học phần tương đương thay thế mã cũ học kỳ 1 2019-2020...

1568216711.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN ...

1568216543.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "KHÔNG GIAN TỰ HỌC" CHO ...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "KHÔNG GIAN TỰ HỌC" CHO SINH VIÊN...

1568216365.jpg

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HO...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN" NĂM HỌC 2019 - 2020 ...

1563634090.jpg

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 (Kết thúc h...

Tác giả: tdngoc | Gửi phản hồi

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 (Kết thúc học phần)...

1562898423.jpg

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần...

Tác giả: phuc | Gửi phản hồi

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2018 - 2019 ...

1562893055.jpg

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành ...

Tác giả: phuc | Gửi phản hồi

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc, giỏi năm học 2017 - 2018 và khen bổ sung sinh viên giỏi năm học 2016 - 2017 ...

1562722094.jpg

Thông báo đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020...

Tác giả: phuc | Gửi phản hồi

Thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020....