DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

23/06/2019 17:00:28 | Người đăng tin: dthanhhuy1998
Danh sách Ban cán sự lớp sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

KHOANGOẠI NGỮ

.

Số:    …… /…….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2018-2019

 

STT

Họ và tên

 

 

MSSV

Lớp

Chức vụ

Email

Số điện thoại

1

Trịnh Thị Thùy Trang

 

1501204124

B15NA1

Lớp trưởng

1501204124kgu@gmail.com

0795855335

2

Nguyễn Hoàng Phú

 

1501204091

Lớp phó học tập

kaynguyen73@gmail.com

0943388482

3

Phan Ngọc Nhi

 

1501204079

Lớp phó phong trào

princessngocnhi1997@gmail.com

0367700332

4

Trần Thị Huỳnh Hoa

 

1501204032

B15NA2

Lớp trưởng

tranthihuynhhoa1996@gmail.com

01654528447

5

Phạm Kim Xuân Ngọc

 

1501204068

Lớp phó học tập

1501204068kgu@gmail.com

0943372404

6

Nguyễn Hoàng Thái

 

1501204098

Lớp phó phong trào

nhthai2895@gmail.com

0868785145

7

Nguyễn Trí Thức

1501204112

B15NA3

Lớp trưởng

Nguyentrithu0901197@gmail.com

0917144373

8

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

1501204085

Lớp phó học tập

Ngocnhungnguyen1221@gmail.com

0939425656

9

Trần Thị Huyền Trang

1501204123

Lớp phó phong trào

Trantrang111296@gmail.com

0983401625

10

Lê Thị Thùy Trang

 

1602109020

A16TA

Lớp trưởng

Kookiee0911@gmail.com

0962782481

11

Vũ Cao Cường

 

1602109003

Lớp phó học tập

Vucaocuong69@gmail.com

01223972400

12

Dương Minh Anh

 

1602204050

Lớp phó phong trào

Minhanh74647464@gmail.com

 

13

Nguyễn Văn Thẳng

 

1602204034

B16NA1

Lớp trưởng

1602204034@gmail.com

0943408907

14

Dương Thị Thùy Nhiên

 

1602204316

Lớp phó học tập

thuynhienbababla@gmail.com

0942114438

15

Đinh Hữu Lợi

 

1602204017

Lớp phó phong trào

Dinhhuuloi220297@gmail.com

0966475064

16

Tạ Thị Huỳnh Như

 

1602204075

B16NA2

Lớp trưởng

Umrbridget@gmail.com

0826297369

17

Hà Văn Thắng

 

1602204312

Lớp phó học tập

Thangonline123@gmail.com

0342113210

18

Bùi Thị Lệ Liễu

 

1602204064

Lớp phó phong trào

Builieu1708@gmail.com

0932974594

19

Lê Văn Nhân

 

1602204303

 

 

B16NA3

Lớp trưởng

Lenhan822@gmail.com

0334711161

20

Phạm Thùy Linh

1602204113

Lớp phó học tập

Thuylinh16031999@gmail.com

01658733740

21

Nguyễn Đoàn Vân Anh

1602204098

Lớp phó phong trào

Vananh.kgu@gmail.com

0943559311

22

Nguyễn Thảo Quyên

 

1602204177

B16NA4

Lớp trưởng

Nguyenthaoquyen28121998@gmail.com

0859121151

23

Hoàng Thúy Linh

 

1602204162

Lớp phó học tập

Hoanglinh041198@gmail.com

0399955111

24

Trần Thu Quyên

 

1602204178

Lớp phó phong trào

Quyenangela0502@gmail.com

01689944040

25

Ngô Thị Kim Soàn

 

1602204237

B16NA5

Lớp trưởng

Ngokimsoan1010@gmail.com

0919100194

26

Phạm Quang Mẫn

 

1602204220

Lớp phó học tập

Manpham199x@gmail.com

0947333604

27

Sử Văn Bền

 

1602204200

Lớp phó phong trào

Jacksonbin9@gmail.com

0946704933

28

Trần Mỹ Linh

 

1602204270

B16NA6

Lớp trưởng

Linhmytran210998@gmail.com

01234685964

29

Nguyễn Hồ Hữu Thiện

 

1602204291

 

Lớp phó học tập

thien.huu523@gmail.com

01268825598

30

Nguyễn Văn Lý Đức

 

1602204258

 

Lớp phó phong trào

Duckoy123@gmail.com

0944852451

31

Đặng Huỳnh Sang

 

1703204034

B17NA1

Lớp trưởng

Sanghuynh1612@gmail.com

0327887775

32

Trần Nguyễn Nhã Trân

1703204049

Lớp phó học tập

Nhatran29044@gmail.com

0915715431

33

Đặng Thị Aí My

1703204020

Lớp phó phong trào

mydangkg@gmail.com

0363323622

34

Lê Thị Tuyết Mơ

1703204067

B17NA2

Lớp trưởng

Tuyetmo0412@gmail.com

01224009088

35

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1703204059

Lớp phó học tập

nguyenthingochuyen1199@gmail.com

0917622350

36

Võ Phước Hậu

1703204058

Lớp phó phong trào

vophuochau1999@gmail.com

0352553889

37

Võ Thị Yến Nhi

 

1703204129

B17NA3

Lớp trưởng

yennhivo216@gmail.com

01656939937

38

Đỗ Tạ Mạnh Tiền

 

1703204137

Lớp phó học tập

Manhtien1869@gmail.com

0944078564

39

Bùi Ngọc Thụy

 

1703204145

Lớp phó phong trào

buituankietkl@gmail.com

01686116636

40

Lê Thị Ngọc Bích

 

1703204157

B17NA4

Lớp trưởng

Lethingocbich2501@gamil.com

01628378856

41

Lê Thành Nhân

 

1703204179

Lớp phó học tập

 

01696572998

42

Văn Việt Ngoãn

 

1703204174

Lớp phó phong trào

Lenhan.nhs.1999@gmail.com

01655150966

43

Dương Cẩm Duyên

 

1703204212

B17NA5

Lớp trưởng

Duyenn1307@gmail.com

0822813799

44

Lê Thị Bích Ngọc

 

1703204226

Lớp phó học tập

Lngoc1312@gmail.com

0869663909

45

Bùi Khánh Duy

1703204211

B17NA5

Lớp phó phong trào

Buikhanhduy07031999@gmail.com

0917059536

46

Hàng Hữu Lộc

 

1703204276

B17NA6

Lớp trưởng

huuloc933@gmail.com

0915454312

47

Nguyễn Hoàng Mỹ Hương

1703204271

Lớp phó học tập

nguyenhoangmyhuong0122@gmail.com

0943941076

48

Nguyễn Kim Xuyến

 

1703204298

Lớp phó phong trào

nguyenkimxuyenqhht@gmail.com

01695592024

49

Phạm Thành Đạt

 

1804204022

B18NA1

Lớp trưởng

Datdaide5@gmail.com

0949913780

50

Trương Ngọc Hân

 

1804204046

Lớp phó học tập

truongngochankgab@gmail.com

0817797818

51

Lê Ngọc An

 

1804204004

Lớp phó phong trào

Lengocan0947@gmail.com

0947120162

52

Trương Đặng Ân Nhân

 

1804204099

B18NA2

Lớp trưởng

huynhvuha5677@gmail.com

0832111769

53

Nguyễn Thị Yến Linh

 

1804204071

Lớp phó học tập

nguyenthiyenlinh04051211@gmail.com

0824980472

54

Lê Văn Mới

 

1804204082

Lớp phó phong trào

moi01665766698@gmail.com

0941412674

55

Cao Lâm Thành

 

1804204148

B18NA3

Lớp trưởng

clamthanh@gmail.com

01226801476

56

Dương Hồ Thanh Thanh

 

1804204143

Lớp phó học tập

duonghothanhthanh@gmail.com

01276661678

57

Qúach Tú Thanh

 

1804204146

Lớp phó phong trào

Tuthanh922333@gmail.com

0919938050

58

La Bảo Trân

 

1804204183

B18NA4

Lớp trưởng

pris.la2912@gmail.com

0946273263

59

Mạc Tường Vy

1804204210

B18NA4

Lớp phó phong trào

Macvy22022000@gmail.com

0365332728

60

Phạm Hải Dương

1804204233

Lớp phó học tập

Phduong000@gmail.com

01676915105

 

 

  TRƯỞNG KHOA

 

NGƯỜI LẬP