Danh sách sinh viên được nhận chứng nhận kỹ năng mềm đợt 1 năm học 2018-2019, học ngày 27-28/10/2018 !
Thứ sáu, 19/04/2019 13:44:26 (GMT+7)
Danh sách sinh viên được nhận chứng nhận kỹ năng mềm đợt 1 năm học 2018-2019, học ngày 27-28/10/2018.
Xin vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Yên tại một cửa phòng Công tác Sinh viên để nhận chứng nhận.
* Lưu ý: Sinh viên phải mang Chứng minh Nhân dân hoặc Thẻ Sinh viên khi nhận chứng nhận.
Ý KIẾN PHẢN HỒI