Thông báo về việc tạo điều kiện tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy cho viên chức và người lao động đủ điều kiện
Thứ tư, 13/02/2019 15:01:03 (GMT+7)
Thông báo về việc tạo điều kiện tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy cho viên chức và người lao động đủ điều kiện

Vui lòng xem tập tin đính kèm. 

Ý KIẾN PHẢN HỒI