KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN XÂY DỰNG BÁO CÁO GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ sáu, 26/04/2019 10:40:01 (GMT+7)
Thời gian khảo sát: 20.04.2019 - 30.04.2019

- Link phiếu khảo sát Lãnh đạo/ cán bộ phụ trách đào tạo: https://bitly.vn/1m6b

- Link phiếu khảo sát Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ/bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc trường: https://bitly.vn/1m6d

- Link phiếu khảo sát giảng viên ngoại ngữ: https://bitly.vn/1m6f

- Link phiếu khảo sát sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: https://bitly.vn/1m6a

- Link phiếu khảo sát sinh viên không chuyên ngành Ngoại ngữ: https://bitly.vn/1m69

 

Ý KIẾN PHẢN HỒI