çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

Video hướng dẫn đăng nhập và làm bài thi trên Moodle

07/11/2021 16:00:02 | Người đăng tin: hka
Sinh viên sẽ đăng nhập với thông tin: Username: MSSV Password: Student2021# (mật khẩu mặc định do khoa cấp, các bạn lưu ý gõ cẩn thận chữ in hoa, in thường, số và kí tự đặc biệt)

Sinh viên sẽ đăng nhập trên trang web ffl.vnkgu.edu.vn  với thông tin:
Username: MSSV
Password: Student2021# (mật khẩu mặc định do khoa cấp, các bạn lưu ý gõ cẩn thận chữ in hoa, in thường, số, và kí tự đặc biệt)

QUAN TRỌNG: Các bạn vui lòng VÀO PHÒNG THI TRƯỚC 30P!!

***Xem video hướng dẫn đăng nhập và làm bài thi trên Moodle tại đây