KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA SINH VIÊN

23/06/2019 16:59:51 | Người đăng tin: dthanhhuy1998
Kế hoạch số 22-KH/ĐTN-ĐHKG ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc khảo sát nhu cầu của sinh viên nhằm hướng tớithành lập các Câu Lạc bộ trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang

Các chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Ngoại ngữ nhận phiếu khảo sát tại văn phòng khoa và nộp về trễ nhất vào ngày 16/11/2018

☎️ Liên hệ bạn Võ Thị Yến Nhi -B17NA3 (0165 6939937) để nhận và nọo phiếu

✔️Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ Đ/c Thảo Linh - Phó Bí thư Đoàn KHoa(0979217060)